Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

Opiekun naukowy

 Dr inż. Izabela Kudelska

Opiekun organizacyjny